Dimnjačari

Prvi do sada nama poznati dimnjačar na području grada Zagreba bio je Bartol Manichar. Među spisima nekadašnjeg isusovačkog samostana u Zagrebu (Acta collegii Zagrabiensis irregestrata, tomus I. broj 369.), koji se čuvaju u kr. ug. državnom arhivu u Budimpešti, postoji prvi ugovor s dimnjačarom Bartolom Manicharom. Ugovor je sastavljen 12. svibnja 1683., a potpisao ga je o. Mihovil Skerlecz, koji je tada bio rektor isusovačkoga samostana u Zagrebu. Skerlecz određuje, da će Manichar svakih šest tjedana čistiti dimnjake u isusovačkoj kuhinji i pekari, te će svaki put dobiti po 6 groša za čišćenje pojedinog dimnjaka. Jednako će Manichar svakih 6 tjedana čistiti dimnjak u praonici na samostanskom posjedu, te će za to čišćenje dobivati 5 groša. Isusovci su imali u gornjem gradu još dvije zgrade: gimnaziju i sjemenište. Sekcija dimnjačara jedna je od 31. sekcije koje djeluju kod Udruženja obrtnika grada Zagreba te je ujedno i jedina organizirana sekcija dimnjačara kod Udruženja obrtnika na području Republike Hrvatske. Obavljanje dimnjačarskih poslova je komunalna djelatnost propisana Zakonom o komunalnom gospodarstvu te se pod obavljanjem dimnjačarskih poslova razumijeva obveza čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje. Način i rokovi obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zagreba propisani su Odlukom o dimnjačarskoj službi grada Zagreba(Sl.gl. 15/15). Dimnjačarska služba zbog svoje specifičnosti tj. zbog provođenja preventivnih kontrolnih postupaka poduzimanja mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata i uređaja za loženje proteže se kroz Zakon o zaštiti od požara i Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima. Obrazovanje za dimnjačara traje tri godine u Obrtničkoj i industrijskoj graditeljskoj školi Avenija Većeslava Holjevca 13. Nakon završene srednje škole i minimalno tri godine rada u struci moguće je pristupiti polaganju majstorskog ispita kod Hrvatske obrtničke komore. Majstorskim ispitom može se postati voditelj poslovanja ili otvoriti vlastiti obrt te se stiče osposobljenost za sljedeća područja rada: - čišćenje i ispitivanje dimnjaka i spojnih dijelova, - čišćenje i ispitivanje ventilacijskih i sličnih uređaja, - čišćenje i ispitivanje ložišta, - kontrola zagađenja okoliša.

Poslovni odbor
mandat 2022.-2026.

  • IVICA KOVAČ, pročelnik
  • STJEPAN CRLJEN, zamjenik pročelnika
  • NENAD ZRINSKI, tajnik
  • DRAGUTIN RONČEVIĆ, član
  • DAMIR HALAMIĆ, član

Novosti

Novosti

Dimnjačare će u mandatu 2018.-2022. voditi ista ekipa

Na izbornoj sjednici Skupštine Sekcije održanoj 11. travnja 2018. godine provedeni su izbori za radno tijela Sekcije. Za pročelnika Sekcije jednoglasno je odabran ponovno Marko Tomešić, za zamjenika pročelnika Ivica Kovač, za tajnika sekcije Nenad Zrinski, a za člana PO Stjepan Crljen i Damir Halamić. Za člana Upravnog tijela Ceha jednoglasno je izabran Nenad Zrinski. 

U Skupštini udruženja Sekciju će predstavljati pročelnik Tomešić. 

Novosti

Damir Halamić izabran za člana PO Sekcije dimnjačara

Na sastanku Sekcije održanom, 21.02.2018. godine, za člana PO jednoglasno je imenovan Damir Halamić, vlasnik obrta za dimnjačarske usluge DIM, iz Zagreba, I.Kršnjavoga 25, umjesto dosadašnjeg Vladimira Kriveca koji je otišao u mirovinu.

U nastavku sastanka tajnik Sekcije, Nenad Zrinski iznio je  informaciju vezano za 3. Zagrebački obrtnički sajam i potrebu za sudjelovanjem nekoliko predstavnika sekcije dimnjačara

Novosti

Jeremias predstavio proizvodne pogone i program

Naš kolega Nenad Zrinski i dvojica montera dimnjaka posjetili su u Njemačkoj tvrtku Jeremias kako bi se upoznali s proizvodnim programom jednog od vodećih europskih proizvođača dimnjaka. Jeremias je specijaliziran je za dimnjake od inoksa, a u ponudi ima i dimnjake od plastike.

Novosti

Starom rukovodstvu još jedan mandat

Svojem sadašnjem rukovodstvu članovi Sekcije dimnjačara produžili su mandat za još četiri godine. Pročelnik ostaje Marko Tomešić, zamjenik pročelnika Ivica Kovač, a tajnik Nenad Zrinski. U Poslovnom odboru uz njih trojicu bit će i dalje kao članovi Stjepan Crljen i Vladimir Krivec.

U Skupštini Udruženja obrtnika grada Zagreba sekciju će predstavljati Marko Tomešić, a u Upravnom tijelu ceha Nenad Zrinski.

Poziv na sastanak

IZBORI: Sekcija dimnjačara

Udruženje obrtnika grada Zagreba

Sekcija dimnjačara
Trg Mažuranića 13
tel 48 77 88, fax 48 26 096

Zagreb, 8.01.2015.

Br.:01-9/2015

- ČLANOVIMA SEKCIJE -

Poštovani kolege,

Novosti

59 dimnjačara na seminaru kod Vaillanta

Dimnjačari koncesionari grada Zagreba sa svojim djelatnicima prisustvovali su stručnom seminaru u edukacijskom centru Vaillant d.o.o., Planinska 11 u Zagrebu. Seminar je organiziran u suradnji s predstavnicima Vaillanta i Poslovnog odbora Sekcije dimnjačara Udruženja obrtnika Grada Zagreba. Sastojao se od 5 cjelina:

Stranice