Riječ predsjednika

Udruženje obrtnika grada Zagreba broji više od 15.000 članova proizvodnih i uslužnih djelatnosti koji su strukovno organizirani u 34 sekcije i 6 cehova.

Obavezni članovi Udruženja su obrtnici koji registriraju obrt na području grada Zagreba.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama. Pored aktivnosti usmjerenih na zajedničko rješavanje problema sekcija, Udruženje sudjeluje u aktivnostima vezanima uz prijedloge u donošenju zakona i propisa vezanih za obrtništvo, zastupa interese obrtnika, organizira nastup i posjete obrtničkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organizira promidžbene manifestacije, modne revije, humanitarne akcije, izložbe, stručna predavanja itd.

Udruženje obrtnika grada Zagreba stoji na raspolaganju za savjet i pomoć svakom građaninu Zagreba koji želi otvoriti obrt. Također pomaže obrtnicima u pravnim i financijskim informacijama pri vođenju obrta.

Radi što boljeg informiranja članstva Udruženje koristi javne medije i sudjeluje u izdavanju Obrtničkog lista koji je u digitalnom obliku dostupan svim članovima Udruženja.

Naša namjera je da www.obrtnici-zagreb.hr postane središnji virtualni informativni servis koji će obrtnicima pružati više korisnih informacija i savjeta. Ovaj web je pokrenut zbog Vas.

Dobro došli!

 

Predsjednik Udruženja

Ivica Zanetti