Riječ predsjednika

Antun Trojnar - predsjednik UOGZ-a

Udruženje obrtnika grada Zagreba broji oko 7.000 članova proizvodne i uslužne djelatnosti koji su strukovno organizirani u 38 sekcija.

Obavezni članovi Udruženja su obrtnici koji registriraju obrt na području grada Zagreba.

Udruženje obrtnika promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese članova Udruženja pred tijelima lokalne samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Pored aktivnosti usmjerenih na zajedničko rješavanje problema sekcija, Udruženje sudjeluje u aktivnostima vezanima uz prijedloge u donošenju zakona i propisa vezanih za obrtništvo, zastupa interese obrtnika, organizira nastup i posjete obrtničkim sajmovima u zemlji i inozemstvu, organizira promidžbene manifestacije, modne revije, humanitarne akcije, izložbe, stručna predavanja itd.

Udruženje obrtnika grada Zagreba stoji na raspolaganju za savjet i pomoć svakom građaninu Zagreba koji želi otvoriti obrt. Također pomaže obrtnicima u pravnim i financijskim informacijama pri vođenju obrta.

Radi što boljeg informiranja članstva Udruženje koristi javne medije i izdaje Obrtnički list koji se dostavlja svim članovima Udruženja.

Naša namjera je da www.obrtnici-zagreb.hr postane središnji virtualni informativni servis koji će obrtnicima pružati više korisnih informacija i savjeta.

Ovaj web je pokrenut zbog vas.

Dobro došli

Predsjednik Udruženja
Antun Trojnar