Obrti na području Zagreba

bačvari kovrčari orguljari staklari
bojadisari kožari ostrugari stolari
bravari krojači pećari strelari
brijači, kirurzi,
ranarnici
krovopokrivači pekari štavioci
brusači, cestari,
mačari
krznari pivari "štrikšnajderi"
češljari kupeljnici platnari, oni koji
izrađuju platno
štitari
čizmari kundačari pojasari tesari
čohaši, suknari licitari pokostari tkalci
dimnjačari limari postolari tobolčari
gumbari lončari postrižači sukna,
suknostriže
tokari
iglari lukari proizvođači žlica urari
kipari ljekarnici, apotekari puškari uzdari
klesari ljevači zvona remenari užari
klobučari mehaničari ribari vlasuljari
knjigoveže mesari rukavičari voštari
kolari mlinari sapunari zidari
kopljari mošnjari, torbari sedlari zlatari
košaraši nožari slikari  
kotlari oklopari soboslikari  
kovači opančari srebrnari