Licenciranje

Kako do dozvole za izvođenje praktičnog dijela naukovanja regulirano je Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja dozvola (licenci) koji je prihvaćen na Skupštini Hrvatske gospodarske komore potkraj prosinca 2007. godine.

Licence mogu dobiti:

- obrtnici s položenim majstorskim ispitom

- obrtnici i zaposlenici u obrtu s odgovarajućom stručnom spremom i najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva kojega su stekli nakon obrazovanja pri čemu je bitno da je to bilo nakon 1. srpnja 1994. godine te uz položeni ispit kojim potvrđuju da posjeduju znanja o poučavanju naučnika

- osobe s višom i visokom stručnom spremom uz položeni ispit kojim dokazuju da posjeduju osnovna znanja o poučavanju naučnika

- izumitelji s položenim ispitom kojim dokazuju da posjeduju osnovna znanja o poučavanju naučnika i te s najmanje 3 godine radnog iskustva

- fizičke osobe s odgovarajućom stručnom spremom ako je sjedište obrta na području posebne državne skrbi, imaju položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika i s najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju

- osobe koje do 10. srpnja 2007. godine imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog iskustva u zanimanju

Licence mogu zatražiti i pravne osobe kao što su trgovačka društva, ustanove ili zadruge. Važno je da pravna osoba zapošljava osobu s majstorskim ispitom, odnosno osobu koja udovoljava traženim uvjetima.