Peti sastanak projektnih partnera ESPOO, Finska, 03.-07.05.2015.

Na petom projektnom sastanku sudjelovali su predstavnici iz svih zemalja sudionica „Eco-Traditional Techniques for Construction and Lanscape Sectors“ projekta – Engleska, Francuska, Grčka, Hrvatska te Finska kao domaćin. Kao predstavnici Hrvatske sudjelovala su tri predstavnika Obrtničkog učilišta i predstavnik Udruženja obrtnika grada Zagreba.

Na sastanku projektni partneri su se podijelili u grupe te kroz praktičnu primjenu upoznali primjere dobre prakse, odnosno tradicionalne i ekološke tehnike gradnje u Finskoj. Neke od tehnika su uporaba zelenih krovova, ekoloških boja u bojenju drvenih kuća, izrade kamenih opločenja okućnice te izrade drvenih terasa okućnice.

U sklopu kulturnih aktivnosti, partneri su upoznali grad Helsinki i tehnike gradnje na kojima grad počiva, Nacionalni park Nuuksio gdje se tradicionalne tehnike i dalje u uporabi i koleraciji sa prirodom.

Sastanak koordinatora održan je na kraju svih aktivnosti te su raspodijeljene obveze i dogovorene procedure oko završnog uređenja web stranice i procedura izrade završnog izvješća. Također izvršeno je dogovaranje oko nastavka projektnih aktivnosti i mogućnostima prijave novih projekata.

Uz svečanu ceremoniju završetka projekta podijeljeni su certifikati svim sudionicima projektnog sastanaka.