Aktualni Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

Datum objave: 30.6.2020. 
FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Datum početka prijave: 7.7.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: Prijave završavaju objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine.

Prihvatljivi korisnici:

 •  Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave
 • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • Trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Svrha poziva: dodjela pomoći, subvencija i donacija za nabavu električnih vozila 
Sažetak: Prihvatljivi prijavitelji pozvani su na dostavu projektnih prijedloga kojom bise sufinancirala nabava :

-električnih bicikala,- do 5.000 kn, minimum 5 bicikala, max 15.kom 
-  električnih vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, kategorije – do 20.000kn 
-vozila kategorije M1 i  N1 s električnim pogonom – do 70.000kn 
- kategorije M1,- do 40.000 kn 
- vozila na vodik kategorije M1,- do 70.000kn 
-vozila kategorije N2,N3,M2,M3 s električnim, , plug-in hibridnim pogonom – do 40.000 kn 
- vozila za prijevoz putnika kategorija N2 M2 i M3, vozila za prijevoz tereta kategorija N1, N2, N3 s vrstama pogona: električni, plug-in hibridni, stlačeni prirodni plin (SPP), ukapljeni prirodni plin (UPP),  ili vodik.max 40.000kn 

Prihvatljive aktivnosti / projekti: 
Fondu je opravdana kupnja novih predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili financijskom leasingu. 
Minimalni / maksimalni iznos potpore: max.: 400.000,00 HRK 
Intenzitet potpore: 40%  
Ukupna sredstva: 22.000.000,00 HRK 
...................................................................................................................................................................................................................

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Datum objave: 30.6.2020.

Datum početka prijave: 24.8.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

Prijave završavaju objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine.

Prihvatljivi korisnici:

 •  Jedinice lokalne i područne samouprave, tijela državne uprave
 • Ostali proračunski i izvanproračunski korisnici
 • Trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)

Svrha poziva: sufinanciranje gradnje punionica za cestovna vozila na električnu energiju i vodik

Sažetak: Prijavitelji su pozvani na dostavljanje projektnih poziva čija je svrha gradnja punionica za vozila na električni pogon ili pogon na vodik. Prijave za sufinancrianje razmatraju se kronološki prema datumu i vremenu zaprimanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

 • Instalacija razvoda lokalnog napajanja punionica
 • Oprema i radovi s puštanjem u pogon
 • Troškovi programskog rješenja za naplatu i analitiku
 • Troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera
 • Punionice za punjenje vozila na vodik

Minimalni / maksimalni iznos potpore: max.: 200.000,00 HRK 
Intenzitet potpore: 40% 
Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

............................................................................................................................................................................................................. 

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Datum objave: 25.6.2020.

Datum početka prijave: 1.9.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: objavom na mrežnim stranicama Fonda Obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili istekom 2020. godine

Prihvatljivi korisnici:

 • Vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suglasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt
 • Imaju prebivalište prijavljeno na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt najkasnije do 1.6.2020.

Svrha poziva: dodjela sredstava fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Sažetak: Cilj Poziva je pružiti financijsku pomoć za aktivnosti energetske obnove vlasnicima obiteljskih kuća koje su energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

 1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice
 2. Zamjena vanjske stolarije
 3. Sunčani toplinski sustavi
 4. Kotlovi na sječku/pelete, dizalice topline
 5. Fotonaponski sustavi

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

 1. Toplinska izolacija vanjske ovojnice – do 60.000 HRK
 2. Zamjena vanjske stolarije – do 60.000 HRK
 3. Sunčani toplinski sustavi – do 21.750,00 HRK
 4. Kotlovi na sječku/pelete  – do 21.750,00 HRK
 5. Dizalice topline – do 29.250,00 HRK
 6. Fotonaponski sustavi – do 54.750,00 HRK

Intenzitet potpore: 60%

Ukupna sredstva: 170.900.000,00 HRK

....................................................................................................................................................................................................... 

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

Datum objave: 29.6.2020.

Datum početka prijave: 24.8.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici: građani koji:

 • Su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt
 • Imaju prebivalište prijavljeno na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt najkasnije do 1.6.2020.

Svrha poziva: dodjela sredstava fizičkim osobama za postavljanje nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe

Sažetak: Cilj Poziva je pružiti financijsku pomoć za aktivnosti postavljanje FNE na obiteljske  kuće koje su energetskog razreda minimalno C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, a B ili bolje u jadranskoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Ugradnja jedne fotonaponske elektrane

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 75.000,00 HRK na području posebne državne skrbi ili prvoj skupini otoka, do 56.250,00 HRK na brdsko-planinskom području ili na drugoj skupini otoka, do 37.500,00 HRK na ostalim područjima RH.

Intenzitet potpore: do 80% na području posebne državne skrbi ili prvoj skupini otoka, do 60% na brdsko-planinskom području ili na drugoj skupini otoka, do 40% na ostalim područjima RH.

Ukupna sredstva: 10.000.000,00 HRK

.................................................................................................................................................................................................... 

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

Datum objave: 2.7.2020.

Datum početka prijave: 13.7.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2020.

Prihvatljivi korisnici: Fizičke osobe – građani

Svrha poziva: dodjela donacija za nabavu energetski učinkovitih vozila

Sažetak: Prihvatljivi prijavitelji pozvani su na dostavu projektnih prijedloga kojom bi se sufinancirala nabava energetski učinkovitih vozila fizičkim osobama – građanima kroz dodjelu donacija.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Kupnja jednog novog vozila, i to:

 • Električno vozilo L1-L7 kategorije
 • Vozilo M1 kategorije s plug-in hibridnim pogonom
 • Vozilo M1 kategorije s električnim pogonom
 • Vozilo na vodik kategorije M1

Prihvatljivi su troškovi nastali najranije 2. srpnja 2020. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

 • Električno vozilo L1-L7 kategorije – do 20.000,00 HRK
 • Vozilo M1 kategorije s plug-in hibridnim pogonom – do 40.000,00 HRK
 • Vozilo M1 kategorije s električnim pogonom – do 70.000,00 HRK
 • Vozilo na vodik kategorije M1 – do 70.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 40%

Ukupna sredstva: 22.000.000,00 HRK

 

Više na http://www.fzoeu.hr/