Cehovi održali sjednice

Ceh građevinsko uslužnih djelatnosti, Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera i Ceh proizvodnih djelatnosti  održali su sjednice prošli tjedan na kojima je glavna  tema bila  izrada Godišnjeg programa rada  i Financijskog plana za 2018. godinu.
Programom rada su previđene aktivnosti među kojima su posjeti specijaliziranim sajmovima, organizacija  edukacija,  održavanje sjednica, sudjelovanje na seminarima, sudjelovanje na ZOS-u te drugim sajmovima u zemlji i inozemstvu.

Na Cehu građevinsko uslužnih djelatnosti  jedna od tema je bio i prijedlog da se po uzoru na obrtnike u Sloveniji  započne s izradom informativnog cjenika obrtničkih radova o čemu će biti govora i na C ehu građevinara pri OKZ.

Na Ceh-u intelektualnih usluga gospodarskog karaktera napravljen je osvrt na prijedloge strategije razvoja obrtništva grada Zagreba i zagrebačke županije u razdoblju 2018.-2022. ali i razmatrano je  pitanje licenciranih računovođa na  čemu će na nivou HOK-e raditi radna skupina.

Za novu članicu Ceha  proizvodnog karaktera ispred Sekcije optičara imenovana je gđa. Andreja Gredičak, 
U nastavku sastanka provedena je rasprava o problematici po strukama. Istaknut je problem naukovanja; potreba za smanjenje administrativnih  barijera za obrte do 10 zaposlenih u cilju pojednostavljenja poslovanja, ažuriranje baze podataka obrtnika radi članstva itd.