FLOREX

Floriculture experience in Italy (FLOREX)

2014-1-HR01-KA102-000249

Agencija za mobilnost i programe EU je u okviru programa Erasmus+ odobrila Udruženju obrtnika grada Zagreba projekt mobilnosti pod nazivom Floriculture experience in Italy (FLOREX).

Projektna ideja nastala je na temelju zaključaka sastanka Sekcije cvjećara o potrebi edukacije obrtnika /cvjećara u području novih tehnika rada te razmjeni iskustva sa zemljama EU o strukovnom obrazovanju za cvjećarstvo. Stoga je Udruženje obrtnika grada Zagreba prema iskazanima potrebama obrtnika odlučilo detaljnije razraditi projekt, a u dogovoru s partnerom domaćinom TECNA iz Italije.

Primarno područje djelovanja TECNE je razvoj kvalifikacija, osuvremenjavanje znanja te stručno usavršavanje poduzetnika, obrtnika i nezaposlenih kroz programe usavršavanja kreirane prema potrebama tržišta rada. TECNA ima razvijenu suradnju s Nacionalnom Federacijom Cvjećara Italije (Federfiori) i Pokrajinskim udruženjem cvjećara iz Veneta (Associazione fioristi Veneti). Preko uske suradnje s Nacionalnom konfederacijom obrtnika i malih poduzetnika (CNA) povezana je s obrtnicima i poduzetnicima koji se bave cvjećarstvom na području regije Veneto i može osigurati provedbu svih aktivnosti planiranih ovim projektom.

U projektu će sudjelovati 12 cvjećara, članovi UOGZ-Sekcije cvjećara te članovi Ceha Obrtničke komore Zagreb koji već imaju iskustva u cvjećarskom sektoru i željeli bi proširiti svoja stručne znanja te ih prenijeti na naučnike i zaposlenike. Mobilnost će se provesti u Padovi, u Italiji tijekom ožujka 2015. godine i trajat će 7 dana.

Cilj projekta je: poboljšanje i usavršavanje postojećih kompetencija u cvjećarstvu za članove komorskog sustava, prijenos primjera dobre prakse te prijenos stečenih znanja naučnicima i drugim obrtnicima, povećanje konkurentnosti obrtnika cvjećara u RH i EU. Cvjećari će se u sklopu projekta upoznati s organizacijom stručne prakse i novim tehnologijama koje će im pomoći u poboljšanju kvalitete obavljanja posla.

Sudionici mobilnosti će se uz stručnu prasku upoznati i s radnim sustavom Italije, radnim uvjetima, socijalnim pravima, specifičnostima rada u cvjećarskom sektoru te oblicima suradnje ovog sektora sa strukovnim školama, lokalnom i regionalnom zajednicom, poduzetnicima i obrtnicima. Sva stečena znanja će moći kasnije prenijeti na svoje naučnike, kolege i suradnike.

Specifični ciljevi projekta su podizanje stručnih kompetencija cvjećara u gospodarskoj djelatnosti, kao i svijesti o važnosti aktivnog uključivanja u interkulturalne procese kroz učenje talijanskog jezika, posebice zbog članstva Hrvatske u EU i prilagodbi hrvatskih obrazovnih praksi europskim.

Stručno usavršavanje će obuhvatiti: posjet Nacionalnoj federacija cvjećara Italije (Federfiori) i Pokrajinskom udruženju cvjećara iz Veneta (Associazione fioristi Veneti) - upoznavanje s organizacijom obrtničkog komorskog sustava u Italiji, odnosno organizacijom naukovanja u sektoru cvjećarstva te usporedba s hrvatskim, upoznavanje s programima stručnih usavršavanja za cvjećare, načinom organizacije majstorskih ispita te ispita stručne osposobljenosti, uvjetima za otvaranje obrta te primanje naučnika u cvjećarskoj struci, načini promocije; posjet obrtnicima/cvjećarima - odnos naučnika i mentora, praktični primjer aranžiranja cvijeća, upoznavanje s različitim tehnikama slaganja buketa, aranžmana i vijenaca, rukovanje s alatima, priborom i tehničkim pomagalima u aranžiranju; posjet Botaničkom vrtu te uzgajivačima cvijeća - upoznavanje s uzgojnim mjerama, različitim vrstama cvijeća, usvajanje znanja i praktičnih vještina za njegu sobnog bilja (uvjeti, njega, presadnja); posjet distributerima cvijeća - upoznavanje s načinom organizacije. Osim stručnog dijela programa, za sudionike će biti organiziran i kulturološki dio koji će se odvijati u večernjim ili kasnopopodnevnim satima, a uključivat će razgled grada Padove, upoznavanje s kulturnim znamenitostima i tradicijom zemlje domaćina. Detaljan plan stručnog usavršavanja izradit će se u suradnji s partnerom TECNA.

Projekt uključuje jezičnu pripremu iz talijanskog jezika (osnove) s naglaskom na stručni rječnik te kulturološku pripremu u trajanju od 30 nastavnih sati koje će provesti Obrtničko učilište prije odlaska na mobilnost.

Udruženje obrtnika grada Zagreba potpisat će ugovor sa svim sudionicima na temelju kojeg će se realizirati projekt mobilnosti. Također, po uspješnoj realizaciji svih projektnih aktivnosti svaki sudionik će dobiti Certifikat Europass mobilnost te potvrdu o pohađanju kulturoloških i jezičnih priprema.

Odobrenim sredstvima financirat će se trošak prijevoza do Padove i povratak u Zagreb, životni troškovi (noćenje i prehrana, lokalni prijevoz), organizacija programa u Padovi uz socio-kulturni program te jezične i kulturološke pripreme.

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje molimo popunite priloženi prijavni obrazac, napišite motivacijsko pismo te ih dostavite u Udruženje obrtnika grada Zagreba na faks 01/4826-096 ili e-mail: info@obrtnici-zagreb.hr.

Nezavisna komisija Udruženja će na temelju prispjelih prijava i utvrđenih kriterija za ocjenu izvršiti odabir sudionika.

Kriterije za odabir i obrazac za prijavu preuzmite u prilogu.