FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST: USKORO POZIV„Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

U najavi je objava Poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. Objava natječaja očekuje se u prvoj polovici listopada. Cilj Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti (NKD 2007 – područje B, odjeljak 05-09 te područje C, odjeljak 13-33).

Prijavitelj mora biti registriran za obavljanje prihvatljive djelatnosti najmanje godinu dana u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, imati najmanje jednog zaposlenog na određeno ili neodređeno vrijeme u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektnog prijedloga te iskazati pozitivan EBITDA.
 

Iznos i intenzitet potpore 
Najniža vrijednost koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 350.000 kuna dok je najviša vrijednost potpore 20 milijuna kuna.

Intenzitet potpore je od 45% do 85%, ovisno o veličini poduzeća i kategoriji aktivnosti.
 

Prihvatljive aktivnosti i izdaci

  • Priprema dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno – tehničke dokumentacije (85% potpore)
  • Mjere energetske učinkovitosti (od 45% do 65% potpore)
  • Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju (od 60% do 80%)
  • Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije (od 45% do 80%)
  • Upravljanje projektom i administracija te informiranje i vidljivost (85% potpore)

Službena objava Poziva očekuje se u uskoro, stoga još uvijek postoji mogućnost izmjene određenih dijelova Poziva.