HZZ - Nova mjera za očuvanje radnih mjesta za lipanj

POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM ZA LIPANJ 2020.GODINE

Ciljane skupine poslodavaca i djelatnosti:

Za lipanj je potrebno dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije.

  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Ostale uslužne djelatnosti - samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Zahtjevi se zaprimaju od 8.-30. lipnja 2020.

Visina subvencije iznosi 4.000,00 kuna za mjesec lipanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Potpora se može tražiti za sve radnike koji su zaposleni kod poslodavca do 19.3.2020. Radnici zaposleni nakon tog datuma ne mogu biti uključeni u mjeru.

Trajanje mjere će biti od 1.- 30. lipnja 2020.

**Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj 2020.godine ne mogu koristiti mjeru.

** Za paušalne obrte dovoljno je uz dokaz o isplati plaće za mjesec dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu obrtnika/ce da su sredstva
    potpore za očuvanje radnih mjesta utrošena sukladno namjeni potpore.

** Poslodavac mora dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na svibanj 2019. godine temeljem PDV obrasca
    predanog Poreznoj upravi najkasnije do 20. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata potpore.

** Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci, treba dokazati pad prihoda od najmanje 50% za svibanj 2020. u odnosu na veljaču 2020.
    godine temeljem predaje PDV obrasca Poreznoj upravi. Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a dokazuju pad prihoda na temelju tablice
    pada prihoda.

** Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

 

Više na linku: https://mjera-orm.hzz.hr/ocuvanje-radnih-mjesta/

 

Izvor HZZ