HZZ: NOVE MJERE I PROMJENE POSTOJEĆIH

9 novih djelatnosti u mjeri srpanj-kolovoz i produženje mjere za mikropoduzetnike na kolovoz.

9 NOVIH DJELATNOSTI] Proširenje za potporu srpanj-kolovoz

Do 31. srpnja možete predati zahtjeve za srpanj po proširenim djelatnostima, te do 31. kolovoza za kolovoz.

Proširene djelatnosti uključuju:

  • U NKD razredu H - prijevoz i skladištenje: H 50.1, H 51.1, H 51.21 i H 52.23
  • U NKD razredu N - administrative i pomoćne djelatnosti: N 77.11, N 77.34, N 77.35
  • U NKD razredu M - stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: M 74.30
  • U NKD razredu S - ostale uslužne djelatnosti: S 96.01

Također, izmjenom su prihvatljivi svi poslovni subjekti koji su obveznici poreza na dobit, ako posluju u prihvatljivim sektorima.

Više informacija o potpori ovdje.

Mjera za mikropoduzetnike - produžena na kolovoz

Do 31. srpnja možete predati zahtjeve za potporu u srpnju, a od 3. kolovoza primaju se zahtjevi za kolovoz pod istim uvjetima kao i za srpanj.

Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz, uz predaju dopune zahtjeva s dokumentacijom za usporedbu prihoda srpanj 2020/srpanj 2019.

Više informacija o potpori ovdje.

[NOVA MJERA] Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

  • Od srpnja do prosinca 2020.
  • Do 4.000 kn po radniku
  • Zahtjevi se zaprimaju od 3. kolovoza

Više informacija o potpori ovdje.

 

IZVOR : HZZ