Inicijativa za osnivanje registra majstora pri HOK-i

Na jučer održanom sastanku Sekcije građevinara, pročelnik sekcije Zlatko Prosinečki, obavijestio je prisutne o  inicijativi koju je sekcija pokrenula vezano za osnivanje registra majstora pri Hrvatskoj obrtničkoj komori za što je potrebna i suglasnost Ministarstva graditeljstva.
Iz korespondencije između HOK-e i Ministarstva graditeljstva uočena je potreba za preciznim definiranjem zanimanja „voditelja poslova manje složenih radova“ temeljem čega bi, a na inicijativu sekcije građevinara i Ceha građevinsko uslužnih djelatnosti, obrtnici sa položenim majstorskim ispitom i stručnom osposobljenosti za određenu građevinsku djelatnost, bili u mogućnosti obavljati poslove „voditelja poslova manje složenih radova“.

Pročelnik je informirao prisutne o formiranju Osnivačkog odbora  Obrtničke zadruge što je prvi korak u osnivanju navedene zadruge. Odbor ima 10 članova, a Udruženje obrtnika grada Zagreba je jedanaesti član. Zadruga će se formalno pravno osnovati u svibnju.

Članovi su upoznati sa organizacijom Obrtničkih sportskih igara koje će se održati od 12.-15. svibnja 2016.godine u Umagu kao i organizacijom posjeta sajmu Intersolar u lipnju 2016.godine, te zamoljeni da se prijave za sudjelovanje u što većem broju.

Na kraju sastanka istaknuta je potreba za animiranjem što većeg broja članova sekcije građevinara radi dolazaka na sastanke  i dobivanja pravovremenih i korisnih informacija, kao i aktivnijim djelovanjem u Udruženju obrtnika grada Zagreba i cijelom komorskom sustavu.