IZ NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI, objavljen je javni Poziv za „BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJU“

(referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01)

Na natječaj se mogu javiti obrtnici koji nisu paušalisti koji imaju potrebu za ulaganjem od min. 270 tis kuna samo u svrhu digitalizacije. Objava cjelokupne dokumentacije poziva i budućih izmjena: https://fondovieu.gov.hr/portal/ Predmet poziva: uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije. Bespovratne potpore: 150.000,00 HRK - 750.000,00 HRK Intenzitet potpore: do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti (minimalni iznos prihvatljivih troškova 272.728 HRK) Trajanje projekta: do 24 mjeseca Prihvatljivi prijavitelji: MSP s min. 3 stalno zaposlena i čiji poslovni prihodi u godini koja prethodi godini podnošenja projektnog prijedloga (2021) iznose min. 100 % ukupne vrijednosti projekta Podnošenje projektnih prijedloga: 1.7.2022. - 12.8.2022. (nije najbrži prst, nakon zaprimanja svih prijava ide bodovanje kvalitete) Prihvatljive aktivnosti: uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi kroz: • izradu/ razvoj/ nabavu digitalnih rješenja i tehnologija namijenjenih unapređenju digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poslovanja/ poslovnih procesa/ proizvodnje • implementaciju, prilagodbu, integraciju digitalnih rješenja i tehnologija s postojećim/ novim unutrašnjim/ vanjskim sustavima koja pridonose digitalizaciji u svrhu digitalne transformacije poslovanja • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, uključujući vještine povezane s tehnologijama u oblaku, povezano s prethodno navedenim aktivnostima. Neprihvatljive aktivnosti po ovom Pozivu su sve aktivnosti prihvatljive u okviru poziva „Vaučeri za digitalizaciju“. Neprihvatljive su aktivnosti koje se odnose na rutinske operativne promjene ili prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa, kao i sve druge aktivnosti koje nisu navedene u odjeljku Prihvatljive aktivnosti projekta. Prihvatljive kategorije troškova: • troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM...) • troškovi za licence za nabavu ili nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi korištenja raznovrsnih usluga računalnog oblaka (Cloud) - SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl. modela/usluge: nabava prava korištenja u razdoblju od najviše od dana nabave usluge do kraja trajanja provedbe projekta • troškovi nabave aplikativnih mrežnih rješenja i licenci (trajne ili najam od najviše od dana nabave do kraja trajanja provedbe projekta) • troškovi nabave računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju (računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, itd.) isključivo za potrebe provedbe projektnih aktivnosti • troškovi projektiranja i nabave opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije kao npr. Interneta stvari, naprednih mrežnih sustava i procesa za Industriju 4.0 i sl. • troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost na temelju provedenih penetracijskih testiranja/provedenih sigurnosnih provjera sustava/provjera propusnosti podataka • edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava u sklopu projektnih aktivnosti, uključujući vještine povezane s računarstvom u oblaku, kao dio isporuke usluge do najviše 10% vrijednosti projekta • trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije, prihvatljivo od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa troška od 15.000,00 HRK (odnosno 1.990,84 eura).