IZBORI: Sekcija autostruka

Udruženje obrtnika grada Zagreba

SEKCIJA AUTOSTRUKA

Trg Mažuranića 13
tel. 48 77 888; fax 48 26 096
www.obrtnici-zagreb.hr

Zagreb, 07.01.2015.

Br.:01-3/2015

Poštovane kolege,

Želimo vas obavijestiti da je Skupština Hrvatske obrtničke komore donijela Odluku o raspisivanju i provođenju izbora za članove tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i HOK-a za mandatno razdoblje 2014. – 2018. u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava.

Iz navedene Odluke proizlazi i obveza Udruženja obrtnika grada Zagreba da provede izbore po strukovnim sekcijama najkasnije do 20. siječnja 2015. godine, a konstituirajuću Skupštinu Udruženja održi najkasnije do 28. veljače 2015. godine.

Stoga vas pozivamo Vas na sastanak Sekcije autostruka koji će se održati

15. siječnja / četvrtak / 2015. godine u 17.00 sati

u Udruženju obrtnika, svečana dvorana

Za sastanak predlažemo sljedeći

D n e v n i r e d:

Informacija o izmjenama o dopunama Statuta UOGZ
Donošenje odluke o pristupanju Sekcije u jedan od cehova
Izbor radnog tijela Sekcije za mandatno razdoblje 2014.-2018.

izbor pročelnika
izbor zamjenika pročelnika
izbor tajnika
izbor članova Poslovnog odbora

Izbor (1) predstavnika Sekcije u Skupštinu UOGZ
Izbor (1) predstavnika Sekcije u Upravno tijelo ceha
Donošenje programa rada i financijskog proračuna Sekcije za 2015. godinu
Pitanja i prijedlozi

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti sastanku odazovete , te da sa svojim prijedlozima i željama pridonesete što kvalitetnijem radu Sekcije.

S poštovanjem,

Pročelnik

Ivan Obad, v.r.