IZBORI: Sekcija postolara

Udruženje obrtnika grada Zagreba
Sekcija postolara

Trg Mažuranića 13
tel 48 77 888 fax 48 26 096
www.obrtnici-zagreb.hr

Zagreb, 08.01.2015.

Br.: 01-11/2015
- ČLANOVIMA SEKCIJE -

Poštovane kolegice i kolege,

Želimo Vas obavijestiti da je Skupština Hrvatske obrtničke komore donijela Odluku o raspisivanju i provođenju izbora za članove tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i HOK-a za mandatno razdoblje 2014. – 2018. u cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava.

Iz navedene Odluke proizlazi i obveza Udruženja obrtnika grada Zagreba da provede izbore po strukovnim sekcijama najkasnije do 20. siječnja 2015. godine, a konstituirajuću Skupštinu Udruženja održi najkasnije do 28. veljače 2015. godine.

Stoga vas pozivamo na sastanak Sekcije postolara koji će se održati

u utorak, 20. siječnja 2015. godine s početkom u 20.00 sati

u Udruženju obrtnika, press dvorana

za koji predlažemo slijedeći

Dnevni red:

Informacija o izmjenama i dopunama Statuta UOGZ
Izbor radnog tijela Sekcije u mandatnom razdoblju 2014.-2018.

izbor pročelnika
izbor zamjenika pročelnika
izbor tajnika
izbor članova Poslovnog odbora

Donošenje Odluke o pristupanju Sekcije u jedan od cehova
Izbor (1) predstavnika sekcije u Skupštinu UOGZ
Izbor (1) predstavnika u Ceh
Donošenje programa rada i financijskog proračuna Sekcije za 2015. godinu
Pitanja i prijedlozi

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti sastanku odazovete, te da sa svojim prijedlozima i željama pridonesete što kvalitetnijem radu Sekcije.

S poštovanjem,
Tajnik Pročelnik
Nataša Trinajstić, v.r. Renato Bočak, v.r