Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova (EnU-1/21)

Podnošenje prijava na Poziv započinje 29. srpnja 2021. godine, u 9:00 sati.

I. Predmet Javnog poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine za sufinanciranje nabave odnosno: 1. kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada, 2. kupnje i ugradnje kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada.

II. Ciljevi i očekivani učinci Ovim Pozivom osigurava se provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom, kojom je Fond zadužen za osiguranje novčane pomoći i objavu Poziva za dodjelu sredstava, a u cilju osiguranja stambenih uvjeta najmanje na razini koju su građani imali u zgradama prije oštećenja uslijed potresa. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 3.200 kondenzacijskih bojlera i 30 kondenzacijskih kotlova u centralnim kotlovnicama. Očekivani učinci provedbe Poziva su godišnja ušteda energije od 0,065 PJ i smanjenje emisije CO2 od 1.130 tCO2. Sukladno Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije („Narodne novine“ broj 33/20) nositelj ušteda koje će biti ostvarene provedbom ovog Poziva je Fond.

IV. Sredstva Fonda Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 32.000.000,00 kuna. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva. Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80% opravdanih troškova, kako slijedi: • za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000,00 kuna po stambenoj jedinici, • za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500,00 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000,00 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi. Sredstva subvencija dodjeljuju se u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: Program) (Prilog 1. Poziva)

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=157