Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu (Rok: 28. lipnja 2020.)

28.5.2020. - Ministarstvo kulture objavilo je
 

J A V N I  P O Z I V

ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA za 2020. GODINU

- proizvodnja, distribucija, dostupnost i pristup kulturno umjetničkim sadržajima u novonastalim okolnostima COVID-19
I.

Predmet Javnog poziva dodjela je bespovratnih sredstava za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2020. godini za sljedeća područja:
 
1. Izvedbene umjetnosti
2. Književno-nakladnička i knjižarska djelatnost
3. Vizualne umjetnosti
4. Audiovizualne djelatnosti (sukladno Zakonu o audiovizualnim
djelatnostima)
 
CILJEVI I PRIORITETI POZIVA
 
Ovaj javni poziv usmjeren je na osmišljavanje i uspostavu alternativnih načina i modela poslovanja kojima bi se ublažio negativni utjecaj pandemije koronavirusa na likvidnost kulturnih i kreativnih industrija te s ciljem dugoročne primjene i iskoristivosti novih rješenja u daljnjem poslovanju.
Posebno će se vrednovati i poticati kreativno i interdisciplinarno umrežavanje, naročito među domaćim partnerima, radi ostvarivanja navedenih ciljeva.
 
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a prijavu mogu podnijeti gospodarski subjekti koji djeluju u navedenim područjima.
 
Pravo prijave imaju:
 

  • trgovačko društvo i zadruga (kojima nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • obrt
  • ustanova (kojoj nije osnivač tijelo javne vlasti)
  • umjetnička organizacija
  • djelatnosti slobodnih zanimanja (uključujući umjetnike koji obavljaju samostalnu djelatnost)

II.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi*:
 

  1. prilagodba pristupa kulturno umjetničkim sadržajima u fizičkom i online okruženju (troškovi tehničke produkcije, uvođenje ili prilagodba digitalnih uređaja, ugradnja zaštitne opreme, provođenje preporuka sprječavanja infekcije i sl.) 
  2. troškovi neophodnog osoblja, proizašli iz potrebe prilagodbe novonastalim okolnostima (sufinanciranje dijela plaće, honorarni suradnici)
  3. promidžba
  4. prilagodba prostora (uključujući trošak najma prostora do 30 % odobrenih sredstava) i proizvodnih procesa, nabava opreme

Potpore se odobravaju u visini do 85% prihvatljivih troškova predloženog projekta. (Napomena: porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak)
 

III.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju dostupnu na
 
mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr nakon donošenja odluke.
 

VI.

Javni poziv  traje 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 

Više na poveznici:

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24533

Izvor: Ministarstvo kulture