Još jedan mandat sadašnjem vodstvu frizera

Sekciju frizera u narednom mandatu vodit će uglavnom dosadašnja ekipa odlučeno je na sinoć održanoj izbornoj skupštini Sekcije na kojoj je  po treći put za pročelnika izabran Ivica Zanetti.
Novoizabrano „staro“ rukovodstvo u mandatu 2018-2022.  čine: Amela Pejković, zamjenica pročelnika, Spomenka Krebsz, tajnica Sekcije frizera te još 8 članova Poslovnog odbora: Lucija Brezovec,  Marija Hercigonja, Marijana Babić, Hata Novalija i Božica Bubalo te tri nova pojačanja: Ana Kuna, Sanja Kamenski i Višnja Panenić.
Ivica Zanetti, kroz power point prezentaciju osvrnuo se aktivnosti Sekcije u proteklom mandatu ali i  iznio  program rada za mandatno razdoblje  2018. - 2022. godina. Najavio je da će se  u suradnji sa Stručnom službom pratiti temeljni propisi kojima se uređuje poslovanje obrtnika frizera, te ovisno o potrebama upoznavanje članstva sa promjenama i novostima. Rješavati će se tekuća i aktualna problematika: odgovori na upite članova, suradnja s ostalim dijelovima obrtničkih asocijacija te po potrebi i uključivanjem mjerodavnih institucija. Radi informiranja i poticanja rješavanja strukovnih pitanja, po potrebi  organizirati će se edukacije i okrugli stolovi s nadležnim institucijama.
Namjerava se i bolje iskoristiti Edukativni centar za frizere u Udruženju obrtnika grada Zagreba. Članovi sekcije bit će edukatori, a za uzvrat će im se omogućiti pohađanje specijalističkih tečajeva i seminara. Osim toga, svima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje omogućit će se pohađanje internih edukacija u sklopu centra i to s razrađenom satnicom, modulima i očekivanim kompetencijama.
Jačanje struke kroz osnovani Ceh frizera i kozmetičara, ali planira se nastavak privlačenja kolega koji posluju kao trgovačka društva jer im se sada nudi mogućnost dobrovoljnog članstva u komorskom sustavu. Uz to, neće se odustati od zahtjeva za smanjenjem PDV-a.
To su tek neke od naznaka planiranih aktivnosti Sekcije. 
Članovi Sekcije frizera na sastanku su upoznati i aktualnim mjerama  aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta o kojima je  ispred HZZ – Područna služba Zagreb govorila gđa Marina Matijašec, savjetnica.
Novih 9 mjera aktivne politike zapošljavanja zamijenile su one koje su bile aktivne do kraja 2017. godine: Potpore za zapošljavanje; Potpore za samozapošljavanje, Potpore za usavršavanje; obrazovanje nezaposlenih, Obrazovanje na radnom mjestu; Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva.....
Na sastanku su također prisutni upoznati s objavljenim  potporama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ali su im  najavljene i potpore Grada Zagreba.