Markov sajam od 23. do 26. kolovoza - prijave do 9. srpnja

Poštovani,

ove godine Markov sajam (12. po redu), održat će se, iznimno, od 23. do 26. 08. na Trgu bana Josipa Jelačića.

Cijena jednog štanda je 2.000,00 kn + PDV, a kućice 3.000,00 kn + PDV.

Potrebno je u ponudu staviti:

Prezime i ime, odnosno naziv obrta, adresu OIB,te kontakt
Dvije fotografije Vaših proizvoda
Nekoliko rečenica o Vašem dosadašnjem radu.
Ponudu trebate dostaviti što prije, a najkasnije do ponedjeljka 09. srpnja.

Udruženje će Vaše ponude proslijediti organizatoru Sajma, koji će komisijski odlučiti o dodjeli štandova i kućica.

Tajnik

Boris Trupec, me.sc.