Miljenko Milanović novi pročelnik intelektualnih usluga

Tajnim glasovanjem između dva kandidata Sekcija intelektualnih usluga izabrala je Miljenka Milanovića za novog pročelnika u četverogodišnjem mandatu 2018.-2022.

Na prijedlog novog pročelnika Sekcija je izabrala uže rukovodstvo, Hrvoja Grajnera za zamjenika pročelnika, a Marija Miletića  za tajnika. U Poslovnom odboru osim pročelnika, zamjenika pročelnika i tajnika bit će dosadašnje tri članice – Biserka Cvijetinović, Dina Filipović Grgurić, Vlasta Mustar i Marina Perković  i četiri nova člana – Luka Jagarić, Goran Stančić, Tamara Roglić i Silvija Tržec. 

Tako će Sekciju predstavljati u Cehu intelektualnih usluga i Skupštini Udruženja odlučit će  naknadno 

Dosadašnji pročelnik Damir Židanić zahvalio je svima na suradnji, posebno najbližim suradnicima.

Novi tim nastavit će raditi na  dosadašnjim temeljima, rekao je Miljenko Milanović koji je za suradnike predložio upravo one za koje smatra da bi aktivnošću mogli pridonijeti još kojem koraku naprijed. Posebno je zahvalio dosadašnjem pročelniku Damiru Židaniću koji svojim angažmanom u komorskom sustavu dao značajan doprinos.