Na sastanku limara i vodoinstalatera o aktualnim temama

Na sastanku Sekcije održanom,  04. ožujka 2021. godine, razgovaralo se aktulanim temama i to: 

- o aktivnostima i pomoći kolegama obrtnicima nakon potresa  u Čučerju i Petrinji, kao i o  oštećenjima koja je pretrpjela zgrada  Udruženja koja se također sanira.

-  o potpisivanju Ugovora o kreditiranju za članove UOGZ i OKZ s Erste bankom čija primjena će započeti 08. ožujka 2021. godine. Iznos kredita je 40.000,00 uz kamatnu stopu od 2,75%.

U nastavku sastanka pročelnik Ričković dao je informaciju o EU projketima koji će uskoro biti raspisani, a odnose se na korištenje sredstava za unapređenje poslovanja o čemu će biti više riječi kad se isti objave.