Na sekciji plinoinstalatera i plinoservisera o aktualnim temama

Na sinoć održanom sastanku Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera raspravljalo se o aktualnim temama, a jedna od njih je dokument Gradske plinare Zagreb  koji predstavlja prijedlog i popis poslova, postupanja kod prijave radova, ispitivanja plinskih instalacija i puštanja plina na uporabu kod sanacija i rekonstrukcija postojećih plinskih instalacija.
Članovi s detaljno analizirali točku po točku  i iznosili mišljenja i prijedloge koji će objedinjeni biti pripremljeni i poslani Gradskoj plinari na razmatranje. 

Druga tema o kojoj se raspravljalo bila je prodaja plinskih  trošila u maloprodaji te je dogovoreno da se izvidi stanje na tržištu koje će biti prezentirano na sljedećem sastanku Sekcije.