Natječaj Advent Zagreb 2023

Grad Zagreb raspisao JAVNI NATJEČAJ za dodjelu lokacija s mjestima na površinama javne namjene na području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga

  1. Podnošenje ponude:
  • ponuda se podnosi do 14.05.2023.,
  • ponuda se podnosi u pisanome obliku Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za komunalne poslove i javne površine; Odsjeku za korištenje i zakup javnih površina i reklame, u zatvorenoj omotnici, s naznakom "NE OTVARAJ - JAVNI NATJEČAJ ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA ORGANIZIRANJE MANIFESTACIJA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2023. (u sklopu kojih se organizira prigodna prodaja i pružanje ugostiteljskih usluga)", preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u centralnu pisarnicu gradske uprave, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
  1. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 22.05.2023., s početkom u 10:00 sati, na lokaciji „Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb. 
    Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Više na linku: https://www.zagreb.hr/advent-zagreb-2023/187190

 

PrilogVeličina
PDF icon javni_natjecaj_za_dodjelu_lokacije_s_mjestima_na_povrsinama_javne_namjene_za_postavljanje_pokretnih_naprava_za_organiziranje_manifestacija_povodom_bozicnih_blagda_1.pdf879.76 KB