Natječaj za dodjelu prodajnih mjesta povodom Svih svetih

Povodom Svih svetih i Dušnog dana Obrtnička komora Zagreb objavila je natječaj za dodjelu prodajnih mjesta s postavljenim štandom, odnosno klupom površine 2m2 za prigodnu prodaju cvijeća, svijeća i plodina. Ponuda se odnosi na period od 25. listopada do 3. studenog 2013. godine što je 3 dana duže nego prošle godine.

Početne cijena štandova na Mirogoju su od 2.000 do 8.400 kuna, na Miroševcu 1.500 do 2.500 kuna, a na ostalim gradskim grobljima 1.400 kuna (Jakuševec, Brezovica, Odra, Lučko, Stenjevec, Granešina i Markovo Polje). Također štandovi će biti na dvije gradske lokacije - na Trgu Trešnjevka početna cijena je 2.800 kuna, a na trgu u Stenjevcu 1.400 kuna.

Natječajem su također obuhvaćene pokretne naprave - pećice.

Javni natječaj otvoren je do 21. listopada 2013. godine do 14,00 sati. Može se natjecati za više mjesta na istoj ili različitim lokacijama.

Ponuda se šalje na obrascu koji možete preuzeti u prilogu, kao i tekst natječaja. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u visini punog iznosa početne cijene prodajnog mjesta za koje se natječe na žiro račun Obrtničke komore Zagreb broj HR3123600001101348191 s tim da se u pozivu na broj navede OIB. Ako se ponuditelj natječe za više prodajnih mjesta, dužan je svaku jamčevinu uplatiti posebno.

Zatvorene pisane ponude dostavljaju se na adresu: Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, 10000 Zagreb, uz obveznu naznaku "SVI SVETI - NE OTVARAJ" s brojem i nazivom lokacije. Ako se ponuditelj natječe za groblje Mirogoj potrebno je naznačiti i zonu (A, B, C ili D).

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donijet će Povjerenstvo Obrtničke komore Zagreb kod otvaranja ponuda koje će se održati 22.10.2013. i to sljedećim rasporedom:

Groblje Mirogoj i Krematorij 10,00 - 11,30 sati
Groblje Miroševac 11,30 – 12,30 sati
Ostala gradska groblja i gradske lokacije 12,30 – 13,30 sati
Pokretne naprave – pećice 13,30 – 14,30 sati
S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o zakupu prodajnog mjesta s postavljenim štandom odnosno klupom. Potpisivanje ugovora održati će se u Obrtničkoj komori Zagreb, Ilica 49/II dana 23.10.2013. od 12-15 sati i 24.10.2013. od 9-15 sati.

U slučaju da ponuditelj nije uplatio izlicitiranu cijenu u ponuđenom roku, Obrtnička komora Zagreb zadržava uplaćenu jamčevinu, te isto prodajno mjesto može dati drugome bez natječaja.

Ponuditelju koji nije izlicitirao prodajno mjesto vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov žiro račun. Za neizlicitirana mjesta Obrtnička komora Zagreb zadržava pravo neposredne dodjele.