Nelojalnoj konkurenciji nije mjesto među obrtnicima

Na sastanku Sekcije održanom 1. ožujka 2017. godine pročelnik Mihalić izvijestio je članstvo o aktivnostima između dva sastanka s posebnim osvrtom na 16. Plinarski forum.

Prisutnim članovima prenio je informaciju o javnom natječaju Grada Zagreba za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj  tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti  uz napomenu da je natječaj otvoren do 15. ožujka 2017. te da je najviši iznos potpore 30.000,00  kuna a najniži 10.000,00 kuna.

U nastavku sastanka provedena je opsežna diskusija oko nelojalnosti vezanoj za cijene koje se primjenjuju u ponudama za izvedbu plinskih instalacija.
Također,  su prodiskutirani postupci djelatnika GPZ koji ispituju plinske instalacije i izrađuju zapisnike i daju upute o postupanju gdje su uočene mnoge manjkavosti koje uzrokuju naknadno znatne probleme u komunikaciji  na relaciji  potrošač - plinoinstalatera.
Vezano za problem nelojalne konkurencije  predloženo je da se izradi spot koji bi prezentirao članove Sekcije kao profesionalne, odgovorene i registrirane i koji bi se prikazivao na HRT. Također je predloženo da se  prema GPZ uputi dopis s prijedlogom da uspostavi bolje hodograme postupanja na „terenu“ i načine ispitivanja.

S ciljem prezentacije struke Sekcija će nastupiti na 2. Zagrebačkom obrtničkom sajmu na Zagrebačkom velesajmu. U sklopu ove točke pokrenuta je rasprava   o stanju s kvalitetom stručnog kadra i potreba za nove kadrove s obzirom na stjecanje licenci od strane proizvođača opreme za servisiranje uređaja.

Svi oni koji imaju sportskog duha mogu svoje vještine pokazati na 10. Obrtničkim sportskim igrama koje će se održati u Malom Lošinju od 11.-14. svibnja ove godine.