Odluka o usvajanju eura - 1. siječnja 2023.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a (ECOFIN) usvojilo je 12. srpnja 2022. godine tri posljednja pravna akta potrebna za dovršavanje procesa kojim 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj. Aktima je usvojena i odluka o fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna. Jedna od ključnih promjena bit će i dvojno iskazivanje cijena od 5. rujna 2022. godine. 

Uvođenje eura kao službene valute, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura i nadzor, uređeni su Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/2022).

Podsjećamo da je Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom u cilju informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura. Smjernice su dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Smjernice.

Pozivamo naše članove da  se za sve upite vezane uz prilagodbu poslovanja obrate na e-mail adresu: euro@hok.hr, kojim putem će savjetnici Hrvatske obrtničke komore, u najkraćem roku, riješiti vaše nedoumice.

Na  Facebook stranici  HOK -e i YouTube kanalu, možete pogledati snimku webinara o pripremama za uvođenje eura i saznati sve važne informacije.

 

Izvor:HOK