ODRŽAN 15. PLINARSKI FORUM

14. travnja 2016. godine u hotelu Antunović, održan je 15. Plinarski forum na kojem su ispred Sekcije plinoinstalatera i plinoservisera  sudjelovali Tihomir Mihalić, pročelnik i Goran Babić tajnik.

Skup je okupio predstavnike Ministarstva gospodarstva, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva poduzetništva i obrta, Hrvatske energetske regulatorne agencije, predstavnike pet distributera plina u RH te brojne sudionike lanca plinskog gospodarstva.

Najzanimljiviji i najvažniji dio za Sekciju bio je Okrugli stol u kojem su aktivno sudjelovali predstavnici ministarstava, distributera plina, a ispred Sekcije Tihomir Mihalić, pročelnik. Detaljno je obrađena tema položaja plinoinstalatera u odnosu na distributere plina, a sve u smislu stjecanja uvjeta za mogućnost obavljanje te djelatnosti koje propisuju sami distributeri. S obzirom na to da je  tema stjecanja ovlasti za obavljanje plinoinstalaterskih poslova za određenog distributera  aktualna već duže vrijeme u nju su bili uključeni svi sudionici okruglog stola. Predstavnici ministarstava i svih distributera plina iznijeli su mišljenje da neovisno o zakonima nije potrebno dodatno otežavati  uvjete stjecanja ovlasti za obavljanje plinoinstalaterskih radova.

 Time je Sekcija plinoinstalatera i plinoservisera stekla sigurnost u poslovanju jer je potvrđeno ono za što su se zalagali članovi Sekcije na održanim sastancima , na čelu s pročelnikom Mihalićem koji je uz pomoć pravnih i ostalih službi pri UOGZ, OKZ i HOK, mjesecima požrtvovno borio za interese i poslovnu sudbinu članova Sekcije.

 Gosp. Trpimir Barun, predsjednik komisije za spomenute uvjete ispred GPZ iskazao je prilično korigiranu inicijalnu verziju tih uvjeta  koja se uklapa u mišljenje s kojim su bili suglasni svi sudionici. Takav rasplet razlog je velikog zadovoljstva Sekcije, tim više što je gosp. Barun ispred GPZ više puta naglasio za potrebu partnerskih odnosa i međusobnom poštovanju, a na tom je upravo pročelnik Mihalić inzistirao od prvog dana .

Pročelnik Mihalić je na kraju rasprave  naglasio da je Sekcija zadovoljna razvojem događaja no da će u daljnjim pregovorima biti još posla jer su neke teme u spomenutim uvjetima zanemarene i nerazrađene zbog onih prioritetnih.