Održan sastanak predsjednika i potpredsjednika cehova

18. lipnja 2019. godine održan je zajednički sastanak Predsjedništva Udruženja i predsjednika i potpredsjednika cehova.  Na sastanku je ukratko napravljen  osvrt na dosadašnje aktivnosti cehova te  su predložene aktivnosti do kraja godine.

Većina predstavnika cehova istaknula je problem nedovoljne informiranosti članova putem e-mail adresa  kao i potrebu za modernizacijom komunikacije. Predloženo je osnivanje informativnog centra ( OIC) kao središnjeg mjesta informiranja obrtništva.
Također predložen je i redizajn web portala Udruženja kako bi informacije bile vidljivije.