Održan seminar na temu "Pripreme za završni obračun 2018. godine i zakonske promjene na snazi od 01. siječnja 2019. godine"

U Udruženju obrtnika  grada Zagreba, 4. veljače 2019. godine održan je besplatni seminar na temu "Pripreme za završni obračun 2018. godine i zakonske promjene na snazi od 01. siječnja 2019. godine". 
Predavanje je održala predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori gđa. Đurđica Mostarčić, a seminaru je prisustvovalo 50-ak obrtnika članova Udruženja.

Na održanom seminaru svi prisutni imali su priliku čuti novitete trećeg vala porezne reforme, koja je ponovno donijela čitav niz izmjena poreznih (i drugih) propisa te savjete vezane uz sastavljanje završnog obračuna za 2018. godinu.

U paketu poreznih zakona čija je primjena počela od 1. siječnja 2019. godine sadržane su izmjene i dopune devet Zakona - o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dohodak, porezu na dobit, porezu na promet nekretninama, trošarinama, fiskalizaciji u prometu gotovinom, administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona te Zakona o doprinosima.