Održan Zbor pročelnika, zamjenika pročelnika i tajnika strukovnih sekcija

Zbor pročelnika, zamjenika pročelnika i tajnika strukovnih sekcija na svome prvom ovogodišnjem  okupljanju, održanom sinoć, 26.listopada 2022. godine,  bavio se s više aktualnih tema.

Programi obrazovanja  za stjecanje mikrokvalifikacija-Vaučeri
Vaučeri su model za stjecanje vještina zaposlenih i nezaposlenih osoba sukladno potrebama gospodarstva i financijski instrument dodjele javnih sredstava za obrazovanje odraslih.
Cilj je omogućiti veće sudjelovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u cjeloživotnom obrazovanju s naglaskom na stjecanju vještina povezanih sa zelenom i digitalnom tranzicijom, a poslodavcima osigurati kvalitetnu radnu snagu. Usvajanje novih vještina omogućit će povećanje zapošljivosti te bolju usklađenost ponude i potražnje na tržištu rada.

Zašto vaučer? Kako ga  koristiti?  Digitalna dodjela putem aplikacije HZZ-a, pojasnio je ravnatelj Obrtničkog učilišta Dražen Makismović, ali i osim toga i istaknuo programa obrazovanja koje provodi Obrtničko učilište.

Struktura komorskog sustava
Kako funkcionira komorski sustav po vertikali, koja je uloga udruženja  obrtnika, Područne obrtničke komore i  Hrvatske obrtničke komore kao krovne organizacije. Koji su oblici strukovnog rada, koja  tijela  djeluju na sva tri  nivoa, pojasnila je Milena Kunčić, v.d. Tajnika Udruženja

Program Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
Glavne značajke programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, prisutnima je iznijela gđa Anita Slavica  Prka Đurašić, potpredsjednica Ceha intelektualnih usluga. Posebno je istaknula svrhu i cilj Poziva, a to je: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.
Prihvatljivi sektori su: 14 - Proizvodnja odjeće; 16 - Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; 17 - Proizvodnja papira i proizvoda od papira; 18 - Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa; 20 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda; 21 - Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmac. pripravaka; 22 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; 23 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; 24 - Proizvodnja metala; 25 - Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme; 28 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.; 31 – Proizvodnja namještaja.
Na kraju izlaganja pozvala je prisutne da detaljno prouče prezentaciju / u privitku/ nakon čega će odlučiti da li se aplicirati na Poziv.

U nastavku sastanka predsjednik Ivica Zanetti, potpredsjednice Antonija Tretinjak i Alma Jatić Hasanbegović osvrnuli su se na ulogu vodstva strukovnih sekcija koja je od iznimne važnosti i pozvali prisutne da u radu Udruženja sudjeluju konstruktivnim prijedlozima, idejama i inicijativama kako bi zajednički doprinijeli boljoj vidljivosti kako struka tako i samog Udruženja.

 Napravljen je osvrt na pripremljene planove rada strukovnih sekcija za 2023. godinu, uz napomenu da će Udruženje podržati sve aktivnosti, koje su od  interesa članovima, a sve s ciljem bolje promocije i vidljivosti struka, bolje informiranosti i olakšanja poslovanja sukladno zakonskim promjenama.  

Od ostalih informacija   istaknuta je zapošljavanje  stručnog savjetnika / pravnika  u Udruženju koji će dva dana u tjednu pomagati obrtnicima pravnim savjetima.

PrilogVeličina
PDF icon mikrokvalifikacije_vauceri.pdf593.92 KB
PDF icon prezentacija_energetski_i_resursno_ucinkovito_gospodarstvo_20.10.2022.pdf733.13 KB
PDF icon struktura_komorskog_sustava.pdf1.76 MB