Održana svečana sjednica Skupštine Udruženja i uručene zahvalnice

Na svečanoj sjednici skupštine Udruženja obrtnika grada Zagreba održanoj 13. prosinca, jednoglasno je usvojen program  rada,   financijski plan za 2022. godinu te rebalans financijskog  proračuna Udruženja obrtnika grada Zagreba za 2021. godinu.

Kao što se i očekivalo Skupština je potvrdila odluku Ceha o novim članovima. Članom Upravnog odbora Udruženja ispred Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera imenovana je gđa Biserka Cvijetinović, vl. obrta za zastupanje Cvijetinović.
Kao što je to već uobičajeno na sjednicama Skupštine Udruženja obrtnika grada Zagreba pred kraj godine dodjeljuju  se priznanja zaslužnim obrtnicima, ali kako su sva priznanja podijeljena na obilježavanju Dana obrtnika bila je ovo prigoda za zahvalu obrtnicima sportašima koji su sudjelovali na 13. Obrtničkim sportskim igrama i odnijeli titulu ukupnog pobjednika.

Zahvalnice su uručene: TOMISLAVU KUNI, ĐANIJU LIKARU, ZORANU BRDARU- nogomet, MARKU HORVATU, ĐEMALU OSMANOVIĆU, IVANU SUBOTI , DARKU HORVATU ANDREYJI APLEZA, ELIZABETI CICIGOJ , DIJANI SMOLJO, ROMANITI JURIĆ, DINI FILIPOVIĆ GRGURIĆ, MATEJU GAJIĆU BUKLJAŠU, STJEPANU PONGRACU, FRANU GAJIĆU, ANTI JURIĆU, ROBERTU GAJIĆU, ANTUNU SEUČEKU, MILJENKU VUKU, MILENI KUNČIĆ i ANTUNU TROJNARU.

Poseban znak pažnje za predani rad na sanaciji zgrade Udruženja nakon razornih potresa  uručen je gosp. BRANKU STRIČAKU. Gosp. Stričak gotovo dvije godine neprekidno je angažiran na organizaciji i nadgledanju radova. Njegova upornost, volja i utrošeno vrijeme rezultirali su potpunom obnove zgrade Udruženja na čemu mu veliko HVALA.