Pješačke zone i druge zone s ograničenim prometom- Odobrenja za kretanje u zonama

U pješačkim zonama i zonama s ograničenim prometom motornih vozila, koje su određene Naredbom o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15, 7/16, 22/17 i 2/18) vozila se mogu kretati samo na temelju odobrenja (rješenja) gradskog upravnog tjela nadležnog za promet, a koje se izdaje za određeni dan, sat i za određeno teretno vozilo.

Navedeno se odobrenje izdaje na temelju čl. 20. Odluke o uređenju prometa (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 9/15), a da bi se dobilo (zbog selidbe, izvođenja građevinskih radova i kada je to neophodno za funkcioniranje života u gradu) potrebno je pismeno zatražiti dozvolu.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektoru za promet, u pismenom obliku i predaje na šalteru za prijam pošte Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb.

Svakodnevna opskrba u pješačkoj zoni regulirana je Naredbom o uvjetima prometovanja vozila u središnjem dijelu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/15, 7/16, 22/17 i 2/18).

O potrebnoj dokumentaciji, visini naknade za obrtike i modelu plaćanja više na : https://www.zagreb.hr/pjesacke-zone-i-druge-zone-s-ogranicenim-prometom_/652