POSJET STRUČNOM SAJMU „DACH&HOLZ“

Dvadeset i devet članova Ceha građevinsko uslužnih djelatnosti posjetilo je stručni sajam „Dach&Holz“ u Kolnu od 21.-23.veljače 2018.godine. Sajam je bio organiziran u četiri paviljona u kojima su obrađivane različite teme vezano za izvođenje radova i konstrukcija na krovištima.

Tako je u paviljonu 8  izloženo sve vezano uz proizvodnju i montažu limarske galanterije sa prezentacijom vrsta materijala i alata, a u paviljonu 7 materijali za pokrivanje krovova, krovni prozori i stijene, te izolacijski materijali. Alati za obradu drveta, spojni čelični elementi za spajanje i sidrenje drvenih konstrukcija, zaštitna oprema za rad , te zaštitne i radne skele bili su tema paviljona 6, a u posljednjem paviljonu posjetitelji su mogli vidjeti radne i zaštitne skele, strojeve za dizanje materijala i krovove, izolacijske materijale, te brojna prijevozna sredstva.

Sajam „Dach&Holz“ je dokazao da je, kao i uvijek, jedinstvena prilika za upoznavanje i predstavljanje  brojnih novih trendova u graditeljstvu, te nezaobilazno mjesto okupljanja stručnih i poslovnih posjetitelja iz cijelog svijeta, a obrtnici su ga kao i nebrojeno puta do sada, ocijenili vrlo uspješnim.