Poziv za sastanak sekcije limara i vodoinstalatera

Udruženje obrtnika grada Zagreba

Sekcija limara i vodoinstalatera

Trg Mažuranića 13

tel. 48 77 888, fax 48 26 096

www.obrtnici-zagreb.hr

                                                                                                       Zagreb, 02.03.2018.

                                                                                                         Br.: 01- 253/2018

 

- Č L A N O V I M A   S E K C I J E -

 

Poštovane kolege,

 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prvi u ovoj godini sastanak Sekcije limara i vodoinstalatera koji će se održati

 

07. ožujka  / srijeda /  2018. godine s početkom u 17.00 sati

u Udruženju obrtnika, donja dvorana

Za sastanak je predložen slijedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Razrješenje i imenovanje

a) razrješenje  člana PO zbog zatvaranja obrta i odlaska u mirovinu

b) imenovanje članova Poslovnog odbora
 

 1. Informacija o organizaciji 3. Zagrebačkog obrtničkog sajma
   
 2. Prijedlog članova za priznanja povodom obilježavanja 53. Dana obrtnika
   
 3. Definiranje termina izborne skupštine Sekcije
   
 4. Razno

 

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti  sastanku odazovete. Važno nam je čuti Vaša stajališta, pitanja i prijedloge te primjere pozitivnih i negativnih iskustava u radu kako bi zauzeli zajedničke stavove.

 

S poštovanjem,

 

     Tajnik                                                                                           Pročelnik

Nikola Ričković, v.r.                                                                  Branko Stričak , v.r.