Poziv za sudjelovanje na " Proljetnom sajmu " proizvođača suvenira

Poštovani članovi  Sekcije proizvođača suvenira,

Sekcija proizvođača suvenira, organizira Proljetni sajam na Trgu Petra Preradovića, u razdoblju od 30.01.-02.04.2023. godine.

Sajam će biti organiziran kao manifestacija s radionicama uz popratni sadržaj, te kao promocija i prodaja proizvoda.
Planirano je izlaganje na štandovima cca 2x1 m.

Stoga vas molimo, da se najkasnije do petka, 20.01.2023. godine, javite za sudjelovanje na Natječaj isključivo na mail: registar@obrtnici-zagreb.hr i svojom prijavom, potvrdite suglasnost i namjeru na istome, kako bi mogli ići sa zahtjevom prema Gradu Zagrebu.

Uz prijavu molimo obavezno dostaviti : naziv obrta, ime vlasnika i  priložiti:

a) fotografije vaših proizvoda,

b) kopiju osobne iskaznice / obostrano/

c)  valjanu prometnu dozvolu vozila kojeg ste vlasnik i kojim imate potrebu ulaska na Trg radi dostave robe.

Napominjemo da je potrebno imati podmiren komorski doprinos.

Prijava je valjana samo ako sadržava svu  prethodno navedenu dokumentaciju.