Proizvođači suvenira o organizaciji sajmova do kraja godine

Proizvođači suvenira do kraja godine organizirat će dva sajma odlučeno je to na sastanku sekcije održanom 6. listopada 2017. godine. Prvi od njih je sajam Proizvođači suvenira Grada Zagreba – Zagrebu koji će se ove godine  održati nešto kasnije nego inače na Trgu bana J.Jelačića  od   21. -29. listopada . Interes za nastup na sajmu iskazalo je desetak članova Sekcije. 

U provedenoj raspravi istaknuta je važnost izrade godišnjeg programa sajmova kako bi članovi na vrijeme napravili svoje rasporede.

Drugi sajam je Adventski sajam koji  će se održati 24.11.2017. – 7.01. 2018. U provedenoj raspravi istaknuta je potreba bolje promocije sajma ( npr fayeri) kao potreba osmišljavanja programu sajma čime bi se animirali posjetitelji.  I ove godine sajam će imati humanitarni karakter te će se tradicionalno skupljati prilozi i izrađivali pokloni za potrebitu  i bolesnu djecu.

Predsjednik Trojnar sugerirao je bolju vizualizaciju sajma te je predložio izradu velikog logotipa Udruženja kako bi bio vidljiv iz veće daljine. Također je predložio da se možda  poradi na glazbenom dijelu u promociji sajma .

Prisutni članovi Sekcije su upoznati s mogućnošću izlaganja na Turističkom sajmu u Arena centru u ožujku 2018. godine. Na osnovu  broja zainteresiranih od organizatora će se zatražiti cijena izlaganja, a potom će članovi odlučiti o sudjelovanju.

Na kraju sastanka predsjednik Trojnar je iznio važnost jedinstva i međusobne komunikacije.