Projekt PROREST - Protection and Restoration of Historic Buildings

EU PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA
Projekt PROREST - Protection and Restoration of Historic Buildings
Agencije za mobilnost i programe EU odobrila je Udruženju obrtnika grada Zagreba provedbu projekta mobilnosti "PROREST" s temom Kompetencije i obrazovanje naučnika u području zaštite i restauracije zaštićenih zgrada. Vrijednost projekta je 25.215 EUR, a vodi se pod brojem 2013-1-HR1-LEO03-0366.

Projekt će se provesti u Palermu, u Italiji od 16. do 22.02.2014. godine. Partner je Sendsicilia (Send), neprofitna organizacija koja istražuje, proučava i analizira poticanje razvoja i inovacija europskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Također, ona stvara mrežu gospodarskih i društvenih sudionika s ciljem razvoja prakse, sadržaja i metodologije kako bi se poboljšala kvaliteta strukovnog obrazovanja te uskladila s potrebama tržišta rada. Send promiče razmjenu znanja, kompetencija i dobre prakse.

U projektu će sudjelovati 15 članova Udruženja obrtnika grada Zagreba koji su registrirani za djelatnosti u vezi s temom projekta.

Nastanak projektne ideje

Na temelju zaključaka sastanka Sekcije građevinara kako je potrebno educirati obrtnike u području rekonstrukcije zgrada u zaštićenim kulturnim dobrima te razmijeniti iskustva sa zemljama EU u području strukovnog obrazovanja, ravnatelj Obrtničkog učilišta sudjelovao je na kontakt seminaru u Finskoj, gdje je izravno s predstavnikom Senda razrađena ideja koju su inicirali naši građevinari.

Sudionici mobilnosti su obrtnici članovi UOGZ - građevinari koji već imaju iskustva u građevinskom sektoru i željeli bi proširiti svoje stručne kompetencije na rekonstrukciju i obnovu zgrada i fasada te znanje prenijeti na naučnike i svoje zaposlenike.

Cilj projekta je: poboljšanje i usavršavanje postojećih kompetencija u području građevinarstva i rekonstrukcije zgrada za članove komorskog sustava, prijenos primjera dobre prakse te prijenos stečenih znanja na naučnike i druge obrtnike, povećanje konkurentnosti obrtnika građevinara u RH i EU.

Specifični cilj projekta je upoznavanje s novim tehnologijama, zakonskom regulativom u Italiji te sustavom obrazovanja i osposobljavanja za zanimanja u vezi s rekonstrukcijom zgrada.

Sudionici projekta

U projektu sudjeluju članovi Udruženja obrtnika grada Zagreba, majstori ili s priznatim statusom majstora, licencirani obrti za prijem naučnika, licencirani ili zainteresirani za dobivanje licence za rad na zaštićenim zgradama.

Jezične i kulturološke pripreme

Projekt uključuje jezičnu pripremu iz talijanskog (osnove) u trajanju od 30 nastavnih sati te kulturološku pripremu koju će provesti Obrtničko učilište. Kroz ove aktivnosti sudionici će dobiti uz osnove stranog jezika i informacije o partneru, Italiji, Siciliji te Palermu s osvrtom na gospodarski i kulturni aspekt te strukovno obrazovanje.

Svi sudionici obvezni su pohađati pripreme o čemu će dobiti potvrdu.

Prijave za sudjelovanje

Udruženje obrtnika grada Zagreba putem web stranice i na sastanku Sekcije građevinara upoznat će obrtnike s mogućnošću sudjelovanja putem prijavnog obrasca uz koji će svi zainteresirani priložiti motivacijsko pismo.

Odabrani sudionici projekta dužni su prije putovanja ishoditi europsku karticu zdravstvenog osiguranja koju izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Kriteriji za sudjelovanje:

registriran obrt za obavljanje građevinske djelatnosti ili djelatnosti vezanih uz građevinarstvo sa završenom odgovarajućom strukovnom /drugom školom ili fakultetom;
licenca za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrada pod zaštitom (spomenici kulture) u gradskim jezgrama i oni koji žele dobiti ovu licencu;
položen majstorski ispit ili priznat status majstora;
sudjelovanje u obrazovnim programima za građevinsku struku u organizaciji obrtničkog komorskog sustava;
majstori - učitelji -obrtnici koji provode praktičnu poduku naučnika i imaju licencu za prijam naučnika;
promianje cjeloživotnog učenja i kontinuiranog stručnog usavršavanja kako u struci tako i u ostalim programima.
Neovisna komisija Udruženja obrtnika grada Zagreba napravit će odabir sudionika na temelju rang liste prema zadanim kriterijima.

Predviđeni program mobilnosti (podložan izmjenama i dopunama nakon iskaznog interesa sudionika za dodatne teme)

1. DAN, nedjelja - Dolazak u Palermo, smještaj u hotel, prijam i dobrodošlica sudionika te uvodni govor domaćina. Navečer: društveni i kulturni program.

2. DAN, ponedjeljak - Posjet Sendu, sastanak s predstavnicima; predstavljanje partnera i suradničkih tvrtki i obrta u provedbi projekta.

Prezentacija zakonodavnog okvira: Rekonstrukcija i zaštita zaštićenih zgrada - situacija u Italiji i Hrvatskoj; obrazovni sustav za ova zanimanja; razgled grada i posjet kulturnim događajima.

3. DAN, utorak - Razlike obrazovnih sustava u Italiji i Hrvatskoj – kompetencije, stanje na tržištu rada (na temelju pripremljenih materijala sudionika). Posjet strukovnoj školi i prezentacija praktikuma.

4. DAN, srijeda - Posjet laboratorijima za restauraciju u Palermu i posjet obrtnicima koji restauriraju: kamen i drvo; primjer naukovanja, kompetencije.

5. DAN, četvrtak - Prezentacije: Područja intervencije: zidarski radovi, fasada, drvo, kamen i ličilački radovi; praktični primjer rekonstrukcije fasada, ličilačkih radova, stolarskih; program naukovanja.

6. DAN, petak - Proizvodnja "starih" rekonstrukcijskih elemenata korištenjem inovativnih tehnika i materijala. Navečer: društveni i kulturni program te večera s domaćinom uz podjelu certifikata o sudjelovanju.

7. DAN, subota - odjava iz hotela i odlazak prema Zagrebu.

Financiranje

Odobrenim sredstvima financirat će se trošak prijevoza do Palerma i povratak u Zagreb, životni troškovi (noćenje i prehrana, lokalni prijevoz), organizacija programa u Palermu uz socio-kulturni program te jezične i kulturološke pripreme. Sve ostale i dodatne troškove koji nisu vezani uz provedbu projekta sudionici snose sami.