REGISTAR OBRTNIKA PROIZVOĐAČA TIPSKIH BOKSEVA ZA SPREMNIKE ZA OTPAD

U suradnji Obrtničke komore Zagreb i Grada Zagreba ustanovljen je popis ili katalog obrtnika s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koji proizvode tipske bokseve za spremnike za sakupljanje otpada. Popis objavljujemo s ciljem da građani (predstavnici stanara i upravitelji zgrada) mogu kontaktirati te lakše i brže doći do obrta koji su u mogućnosti proizvesti bokseve.

Naime, u Gradu Zagrebu uskoro na snagu stupa Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Prema predmetnoj Odluci sakupljanje komunalnog otpada obavljati će se u standardiziranim spremnicima za sakupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, otpadnog papira i kartona te reciklabilnog komunalnog otpada. Iste je korisnik dužan smjestiti na način da se nalaze na lokaciji obračunskog mjesta korisnika usluge u za to predviđenim zaključanim smetlarnicima i podrumima, haustorima, ograđenim dvorištima, tipiziranim boksovima. Ukoliko korisnici nemaju mogućnost smještanja spremnika u svoje smetlarnike i na svoje čestice, isti su u mogućnosti podnijeti zahtjev za smještanje na javne površine. Korisnici koji za to dobiju odobrenje, odnosno rješenje nadležnog gradskog ureda morat će spremnike staviti u tipizirane bokseve, a postavljanje i nabavu istih sami financirati.

U prilogu možete vidjeti nacrte tipskog projekta bokseva za spremnike za otpad. Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u ovom projektu pozivamo Vas da popunite obrazac privole koji se nalazi u prilogu, te ga pošaljete na e-mail okz@okz.hr ili javite na telefon 01/4806 554.

Izvor: OKZ

POPIS OBRTNIKA KOJI MOGU PROIZVESTI TIPSKE BOKSEVE ZA SPREMNIKE ZA SKUPLJANJE OTPADA

1.
OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU ,

VL. PETRA ČIKARA MIKIĆ

Adresa: Zoranićevih planina 28, 10 020 N. Zagreb
Tel: 098 437 199
e-mail:pcikara@gmail.com
 

2.
GRAĐEVINSKA BRAVARIJA ŠPANIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE,

VL.DARIO BAHLEN

Adresa: S. VOJNOVIĆA 2, 10 362 KAŠINA
Tel: 098 514 908
e-mail:info@bravarija-spanic.hr

3.
GLUHAK, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE,

VL.ZVONIMIR GLUHAK

Adresa: HRASTJE 68, 10380 SV.IVAN ZELINA
Tel: 098 9758430
e-mail:zvonimir.gluhak@gmail.com

4.
STROJO-TEHNIČAR, OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU,

VL.KRUNOSLAV HOŠNJAK

Adresa: ZELENGAJ 25, 10 000 ZAGREB
Tel: 098 893 041
e-mail:krunoslav.hosnjak@gmail.com

5.
INOX PROM, OBRT ZA BRAVARIJU,

VL.DARIO POLICKY

Adresa: VATROSLAVA LISINSKOG 5, 10 370 DUGO SELO
Tel: 091 5783 114
e-mail:dario.policky@gmail.com

6.
KARIJAMETAL, OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD METALA I UGRADNJU STOLARIJE,

VL.IVO KARIJA

Adresa: OREŠJE, TRG LIPA 35, 10 434 STRMEC
e-mail:karijametal@gmail.com

7.
IMKIN HERCEG, OBRT ZA IZRADU METALNIH KONSTRUKCIJA I NAMJEŠTAJA,

VL.IVAN HERCEG

Adresa: JEŽDOVEČKA 54,10250 LUČKO
Tel: 098 9048 980
e-mail:info@inox-herceg.hr

8.
BRAVARIJA FRANJEVIĆ,

VL.DAVOR FRANJEVIĆ

Adresa: VINOGRADSKA 16, 10450 JASTREBARSKO
Tel: 098 9083 619, 098 1971 870
e-mail:bravarija.franjevic@zg.t-com.hr

9.
BRAVARSKI OBRT,

VL.JOSIP ŽUGLIĆ

Adresa: ČUČERRSKA CESTA 350, 10 000 ZAGREB
Tel: 098 288 444
e-mail:zuglicj@hotmail.com

10.
HORVATIĆ-METALI, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE,

VL.DOMAGOJ HORVATIĆ

Adresa: FEŠTINEC 75, 10 362 KAŠINA
Tel: 095 1989 429
e-mail:info@horvaticmetali.com