Sastanak: Izbor pročelnika i užeg rukovodstva Sekcije električara

Udruženje obrtnika grada Zagreba
Sekcija električara
Trg Mažuranića 13
tel. 48 77 888, fax 48 26 096

www.obrtnici-zagreb.hr

Zagreb, 12.12.2014.

Br.: 01- 376/2014
- Č L A N O V I M A S E K C I J E -

Poštovani kolege,

Pozivamo Vas na sastanak Sekcije električara koji će se održati

22. prosinca / ponedjeljak / 2014. godine s početkom u 18.00 sati

u Udruženju obrtnika, svečana dvorana

Za sastanak je predložen slijedeći

D n e v n i r e d:

Informacija o izmjenama i dopunama Statuta UOGZ

Izbor radnog tijela Sekcije za mandatno razdoblje 2014.-2018.

izbor pročelnika
izbor zamjenika pročelnika
izbor tajnika
izbor članova Poslovnog odbora

Izbor (2) predstavnika Sekcije u Skupštinu UOGZ

Donošenje odluke o pristupanju Sekcije u jedan od cehova

Izbor (1) predstavnika Sekcije u Upravno tijelo ceha

Donošenje programa rada i financijskog proračuna Sekcije za 2015. godinu

Pitanja i prijedlozi

Molimo da se zbog važnosti tema i Vaše osobne informiranosti sastanku odazovete , te da sa svojim prijedlozima i željama pridonesete što kvalitetnijem radu Sekcije.

S poštovanjem,
Tajnik Pročelnik
Rudolf Puntarić, v.r. Ivan Mladić, v.r.

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon poziv 34.5 KB