SASTANAK SEKCIJE STOLARA

Na važnost sudjelovanja u projektu Zajednička nabava i novosti vezane za projekt, na jučer održanom sastanku sekcije stolara, prisutne je podsjetio gosp. Trojnar, predsjednik Udruženja, te napomenuo da se lista partnera s kojima je potpisan sporazum konstantno povećava pa će tako 26. listopada biti potpisani sporazumi sa još 15 partnera. Napomenuo je da obrtnici s nekima od partnera moraju potpisati ugovore ( INA, HEP …), a za ostale vrijede popusti sukladno sporazumu i uz predočenje kartice.

Gosp. Židanić, potpredsjednik UOGZ i pročelnik sekcije intelektualne usluge, iznio je novosti vezane za Zakon o radu te istaknuo novu evidenciju radnog vremena radnika, novu matičnu knjigu radnika te nove isplatne liste.
Vezano za novosti u Pravilniku o Zaštiti na radu podsjetio je da obrtnik sa većim brojem zaposlenih treba imati položen ispit za stručnjaka zaštite na radu I.stupnja. Primjena stupa na snagu od 01.01.2016. godine.

U nastavku sastanka razgovaralo se o problemima i preprekama sa kojima se članovi susreću u svakodnevnom poslovanju te je istaknut problem nelojalne konkurencije kao i problem provođenja praktičnog dijela naukovanja ( komunikacija na relaciji obrtnik-škola ) i visine naknade naučnicima. Članovi su dali prijedlog smanjenja nameta obrtnicima s malim brojem zaposlenih.

Na kraju sastanka, pročelnik Halužan informirao je prisutne o inicijativi za osnivanje Obrtničke zadruge koju su prisutni članovi jednoglasno podržali.