Sekcija autostruka: Potrebno je napraviti izračun cijene rada

Na sastanku sekcija autostruka i automehančara održanom sinoć tema je bila goruća, a to je cijena radnog sata.  Više godina sekcija autostruke pokušava iznaći rješenje za ovaj problem ali ni pregovori s osiguravajućim kućama nisu dali rezultate povoljne za obrtnike.
Kako poboljšati uvjete poslovanja prisutnima je  pojasnio gosp. Ivica Iviček, dopredsjednik Hrvatske udruge auto struka ( HUAS ). Kroz prezentaciju pokazao je primjere iz prakse pravilnog i nepravilnog popravka automobila. Istaknuo je kako HUAS posjeduje software i postupak za izračun cijene rada u radionicama odobren od Ministarstva gospodarstva i aktualiziran od HGK.

Podsjetio je i da prema naputku AZZTN zabranjeno je „ grupno“ dogovaranje cijene rada, a jedino moguće je pojedinačno formiranje cijene rada putem izračuna i troškova iz bilance radionice.

Nakon prezentacije i provedene rasprave zaključeno je  da obrtničke radionice moraju ispunjavati određene uvjete koji će im omogućiti i povećanje cijene rada. Također je dogovoreno da će gosp. Iviček  sukladno interesu  obrtnicima  pojasniti postupak uključenja u HUAS te da će im  poslati i fomulare za izračun cijene rada kako bi lakše mogli nastupati u pregovorima s osiguravajućim kućama.

Vjerujemo da je ovo jedan  korak u rješavanju dugogodišnjeg problema.