Sekcija autostruke: Zadnji je čas za korekciju uvjeta poslovanja

Na sastanku sekcije održanom 17.07.2018. godine,  raspravljalo se  samo o jednoj temi koja obrtnicima  već niz godina stvara problem u poslovanju, a riječ je o cijeni radnog sata i uvjeta poslovanja  za autolimare  autolakirere, koja se nije mijenjala još od 2003, te ne  pristanak osiguravajućih kuća na njihove uvjete.

Problem zahtjeva maksimalnu ozbiljnost i hitnost u rješavanju ovog pitanja, jer su obrtnici na rubu izdržljivosti, istaknuto je u više navrata na jučerašnjem  sastanku.  Strpljenju je došao kraj – zadnji čas za korekciju uvjeta poslovanja jer sadašnja situacija potiče sivu ekonomiju !

Razumljivo je da osiguravajuće kuće ne mogu imati iste uvjete i jedinstveni stav oko svega, ali nekakva polazna platforma osnovnih mjerila i uvjeta poslovanja mora postojati, istaknuli su obrtnici.

Na kraju sastanka donesen je zaključak te je formirana radna grupa (predstavnika UOGZ-OKZ-HOK-  HUP- HGK-HUAS ) koja bi u kratkom roku izradila kategorizaciju servisa te napravila simulaciju troškova  malih, srednjih i velikih obrtnika, kako bi se utvrdili zajednički argumenti za povećanje cijene rada, a sve s ciljem usvajanja jedinstvene platforme za pregovore s osiguravajućim kućama.