Sekcija cvjećara – još jedan mandat sadašnjem vodstvu

Cvjećari su ponovno za pročelnicu izabrali Elu Petrinić, koja će ih voditi i naredne četiri godine. Za zamjenicu pročelnice izabrana je Radojka Brkić, a za tajnicu Josipa Čuvalo. Osim njih u Poslovni odbor ulaze: Spomenka Fabijančić, Snježana Barilović, Ivona Sobočanec,Zagorka Kičin, Ivanka Škrinjarić, Nela Petrićušić i Branka Kralj. 

 Za člana Upravnog tijela Ceha jednoglasno je izabrana Spomenka Fabijančić. Pročelnica Petrinić predstavljat će kao i do sada Sekciju u Skupštini udruženja.

Pročelnica Petrinić je informirala prisutne o projektu Ilica- Q-ART i mogućnosti besplatnog izlaganja na štandovima koji će biti postavljeni duž Ilice dana 20.svibnja 2018.godine od 11-15 sati. Također je informirala o načinu prezentacije sekcije na 3.Zagrebačkom obrtničkom sajmu koja će ove godine biti ostvarena u suradnji s Poljoprivrednom školom na način da će učenici  škole na sajmu izrađivati bukete i aranžmane- učenici 2 i 3 razreda izrađivati će spiralne bukete, a učenici 1 razreda aranžmane u posudi. Dogovorena su dežurstva na sajmu, kao i  da se pozovu i cvjećari iz zagrebačkog prstena koji bi sudjelovali u dežurstvima na sajmu. Predložena je i ideja za sudjelovanje na Floraartu- „Izvan okvira.