U Domu obrtnika u Crikvenici održana 15.sjednica UO i 7.sjednica Skupštine

Sukladno dogovoru da će se sjednice UO i Skupštine održati u objektu u vlasništvu Udruženja u Crikvenici po završetku radova na izgradnji natkrivenog parkinga iste su održane 19.10.2019. godine. 

Na prijedlog Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera za člana Skupštine jednoglasno je imenovana gđa Marina Perković, vl. knjigovodstvenog obrta Marina- Gold umjesto dosadašnjeg člana Luke Jagarića koji je nažalost preminuo.

Na prijedlog Ceha tradicijskih i umjetničkih obrta za člana Upravnog odbora imenovana je gđa Danijela Halužan Glumbić, vl. obrta Art HD.

Skupština je jednoglasno podržala prijedlog Upravnog odbora o rebalansu financijskog proračuna za 2019. godinu zbog dodatnih troškova na adaptaciji prostora podruma u zgradi na Trgu Mažuranića 13.

U nastavku sjednica članovi su informirani o organizaciji 84. modne revije Zlatna igla Zagreba i sajma Advent Zagrebačkih obrtnika.