VAŽNO: Zbrinjavanje otpada u frizerskim salonima

S obzirom na veliki broj upita obrtnika frizera da li i dalje moraju zbrinjavati ( kosu i boje ) na način da za to angažiraju ovlaštenu tvrtku ili navedeni otpad mogu zbrinuti u smeđim vrećama i kantama kakve svi dobivamo u kućanstvu uputili smo upit Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

Evo i njihovog odgovora:

Poštovani,

 sukladno članku 4. stavku 1. točki 46. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj  94/1373/17, 14/19, 98/19) proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, te prema navedenoj definiciji otpad iz frizerskih salona (kosa i boje) koji navodite u vašem upitu je proizvodni otpad . Prema članku 44. stavku 1. i 3. ovog Zakona proizvođač otpada (osoba čijom aktivnošću nastaje otpad) dužan je takav otpad predati uz popunjeni prateći list osobi iz članku 84. stavka 7. ovoga Zakona koja je ovlaštena za preuzimanje takvog otpada. Slijedom navedenog, odbacivanje spomenutog otpada kao komunalnog otpada u smeđe vreće i kante za komunalni otpad nije dozvoljeno i predstavlja postupanje koje nije u skladu sa Zakonom. Stoga su frizerski saloni u smislu vašeg upita i nadalje obvezni svoj proizvodni otpad predavati ovlaštenim osobama, kako je gore navedeno.

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ministry of Economy and Sustainable Development

Sektor za održivo gospodarenje otpadom