Za pročelnika Sekcije staklara ponovno izabran Damir Marković

19. siječnja 2015. godine održan sastanak Sekcije. Pročelnik Marković prisutne je informirao o izmjenama i dopunama Statuta UOGZ uz napomenu da je smanjen broj članova Skupštine i Upravnog odbora kao i broj članova u komisijama i odborima. Novina je uvođenje cehova u organizaciju rada Udruženja, a sekcije su i dalje ostale baza Udruženja Također je informirao kako Udruženje i dalje organizira tečajeve zaštite na radu, procjene rizika i prvu pomoć uz napomenu da su prijave kod Stručne službe.

U izboru za radno tijelo Sekcije u mandatnom razdoblju 2014.-2018. godina za pročelnika ponovno je izabran Damir Marković, za zamjenika pročelnika Drago Dević a za tajnika Ante Slavić. Osim njih za članove poslovnog odbora izabrani su Jure Čendo i Miodrag Tišma.

Donijeta je odluka o pristupanju Sekcije u Ceh tradicijskih i umjetničkih obrta, uz obrazloženje da se svi članovi Sekcije uz staklarsku djelatnost bave i izradom umjetničkih ogledala i unikatnih okvira za slike koje se već dugo vremena izrađuju na tradicijski način.