Zanimanje RTV elektroničar deficitarno

Na sastanku Sekcije RTV elektroničara održanom, 8. studenog ove godine, pročelnik Stašević informirao je prisutne o projektu zajednička nabava -Artifex i pogodnostima za obrtnike, ugovoru o suradnji UOGZ i HPB vezano za kratkoročno kreditiranje obrtnika te Crodux karticama koju obrtnici mogu preuzeti u svom matičnom udruženju.

Zbog činjenice da struka polako izumire te da se smanjuje broj obrtnika predloženo je  da se izvidi mogućnost uključivanja zanimanja RTV elektroničar na listu deficitarnih zanimanja u Gradu Zagrebu. Također je predloženo da se u cilju promocije struke  tiska reklamni materijal te da se  pripremi web domena kako bi korisnici na jednom mjestu imali detaljan popis obrtnika čija je djelatnost RTV elektronika.

U nastavku sastanka donesen je plan rada i financijski plan Sekcije za 2017. godinu kojim se planira : sudjelovanje na 2. Zagrebačkom obrtničkom sajmu, izrada propagandnog materijala te članstvo u EURAS-u.

Odlaskom u mirovinu dosadašnjih  članova PO Nikole Pauna i Mladen Juga ostalo je upražnjeno mjesto pa je za novog člana PO jednoglasno je   izabran Željko Marušić.