Plastičari

Kratka povijest plastike i njezina uloga u svakodnevnom životu

Prerada polimera (plastike)

Korištenje polimera zauzelo je u svijetu i kod nas široke razmjere i svakim danom proširuje se sve više u raznim granama privrede. Polimeri su tvari koje se sastoje od makromolekula pa se nazivaju makromolekularnim spojevima. Od organskih spojeva u prirodi to su kaučuk i prirodne smole, ceuloza, lignin, polisaharidi, škrob, bjelančevine i nuklearne kiseline, tj.tvari koje su glavnina suhe tvari životinjskog i biljnog svijeta. U neorganskom svijetu to su oksidi silicija i aluminija,dakle osnovne komponente Zemljine kore. Naziv polimer složenica je grčkih riječi poly mnogo i meros dio, što bi značilo MNOGO DIJELOVA. Primjena polimera počela je tek u 20-tim i 30-tim godinama 20. stoljeća. Polimeri se dijele na :

  • plastomere (fleksibilni linearni lanac),
  • duromere (čvrsta trodimenzionalna mreža) i
  • elastomere (linearni poprečno vezani lanci).

Polimerni materijali su tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čini polimer. Vrlo rijetko se polimerni materijali sastoje isključivo od polimera u izvornom obliku, nego obično sadrže brojne dodatke zbog poboljšanja svojstava. Polimerni materijali se prerađuju različitim metodama:

  • injekcijskim prešanjem (preradi se oko 40% svjetske prerade plastike koja svojim inovativnim razvojem dovela do najmanje 235 najsavršenijih postupka prerade),
  • ektrudiranjem,
  • puhanjem,
  • vakumiranjem.

Polimerni materijali ubrajaju se u najvažnije tehničke materijale današnjice. Služe kao zamjena za uobičajene materijale poput metala, stakla, drva ili keramike. Njihov nagli razvoj i razna poboljšanja ubrzao je napredak mnogih drugih područja ljudske djelatnosti. Primjenu polimernih materijala nalazimo u ambalaži, elektroindustriji, elektroničkoj industriji, brodogradnji, kemijskoj industriji, transportu, avionskoj industriji, građevinarstvu i širokoj potrošnji. Može se zaključiti da su danas nezamjenjivi. Uporaba sintetičkih polimera razvila se toliko da se dvadeseto stoljeće može nazvati stoljećem plastičnih masa. Više ne postoji nijedna vrsta ljudske djelatnosti gdje plastične mase nemaju značajnu ulogu. Od danas korištenih polimernih materijala (ima ih preko 10.000) udjelom od 80% dominira grupa s četiri masovna plastomera: PE, PP, PS i PVC.

Poslovni odbor

ZLATKO TKALČEVIĆ, pročelnik

 IVANA SANADER-MRŠA, tajnica

IVANKA CERANJA, član

MIRSAD NUŠINOVIĆ, član

MARIJA GVERIĆ, član

Novosti

Novosti

Stručna usavršavanja plastičara s upisom u radnu knjižicu

Poštovane kolegice i kolege plastičari!
Ovim putem Vam se obraćam u nadi da će kvalitetna informacija doći do Vas te da ćete se odazvati i tako podržati našu inicijativu. Udruženje obrtnika u realizaciji s Obrtničkim učilištem pokreće program za usavršavanje "plastičara".

Stranice